مراسم تشییع پیکر داود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور سابق کشورمان صبح امروز در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124499272929_19243_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124493795498_99161_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124485072925_86429_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124521210876_62655_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124515429977_74697_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124509804575_78516_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124504455710_43429_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124527000504_12307_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124537938691_99518_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124543454332_84058_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124560485859_62909_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124548923526_11111_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124463509743_32926_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124583276589_12745_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124572488693_12843_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124566111306_35124_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124604370528_93842_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124598901592_85997_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124593589386_29128_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124665833401_77313_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124659235675_24517_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124652465289_37170_PhotoT.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/07/13/13960713000860636428124463509743_32926_PhotoT.jpgنوشتن دیدگاه