عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ثبت سفارش گندم و واردات آن از سوی عده ای رانت خوار و سودجو صورت گرفته است، گفت: در حالی که تولید گندم داخل تامین کننده نیاز کشور است ثبت سفارش گندم تخلفی بزرگ از سوی متویان امر است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سیدناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار ایمنا پیرامون بخشنامه جدید گمرک ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گندم با توجه به مکفی بودن تولید داخل، اظهار داشت: رئیس جمهور در گزارش ۱۰۰ روزه خود اعلام کرد که هر کیلو گندم وارداتی ۷۰۰ تومان است درحالیکه در داخل همین محصول با نرخ ۱۴۰۰ تومان فروخته می شود.

وی با سوال از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اینکه چطور کشورهای اروپایی و آمریکایی گندم تولیدی خود را با حمل کیلومترها راه در ایران ارزان می فروشند، گفت: باید بررسی شود که کشاورزان دیگر کشورها گندم را چگونه و با چه هزینه و کمک های دولتی تولید می کنند که در نهایت نرخ فروش آنها در ایران ۷۰۰ تومان است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به اینکه برخی معتقدند کشاورزان دیگر کشورها برای آب پولی پرداخت نمی کنند، تاکید کرد: مشکل بزرگ کشور ما کمبود آب است و متاسفانه وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای در این خصوص در حق کشاورزان ما احجاف می کنند به نحوی که اگر کشاورزی بخواهند بعد ۱۰ سال از چاه خود استفاده کنند باید هزینه زمانی را که از چاه آب برداشت نداشته را هم بپردازند.

وی با اعتقاد بر اینکه حتی اگر گندم تولید داخل کیلویی ۲۰۰۰ تومان و گندم وارداتی ۵۰۰ تومان باشد ما باید به کشاورزی داخلی خود اهمیت دهیم، بیان داشت: واردات محصولات کشاورزی که توان تولید داخل آن وجود دارد به معنای نابودی صنعت کشاورزی و تبدیل اراضی کشاورزی به ساختمان است.

موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه ما باید به کشاورزی داخلی توجه ویژه داشته باشیم، افزود: برای کاهش هزینه های کشاورزی داخلی ترویج روش های نوین آبیاری بسیار تاثیرگذار است به نحوی که در نهایت منجر به کاهش ۵۰ درصدی هزینه های دولت خواهد شد.

وی با بیان اینکه واردات گندم به معنای ضربه زدن بر پیکره کشاورزی داخلی است، گفت: در حالی که پیش از این ثبت سفارش گندم انجام شده است دولت هنوز هزینه خرید تضمینی گندم را به کشاورزان داخلی پرداخت نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ثبت سفارش گندم و واردات آن از سوی عده ای رانت خوار و سودجو صورت گرفته است، تصریح کرد: دولت و یا وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی و واردکننده کالای استراتژیک گندم باید وضعیت کشاورزی داخل را ساماندهی دهد.

وی تاکید کرد: در حالی که تولید گندم داخلی به میزان نیاز کشور است ثبت سفارش گندم تخلفی بزرگ از سوی متویان امر بوده است.

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه