علی رغم همه امیدهایی که برجام برای ساده لوحان سیاسی کشور ایجاد کرده بود تا از طریق آن پولهای بلوکه شده ما آزاد شوند که نشد، دوباره خبر رسیده که شکار درشت بچه های اطلاعات سپاه قرار است پولهای بلوکه شده در لندن را آزاد کند!!!

به گزارش پایگاه عدالت خواهانعلی رغم همه امیدهایی که برجام برای ساده لوحان سیاسی کشور ایجاد کرده بود تا از طریق آن پولهای بلوکه شده ما آزاد شوند که نشد، دوباره خبر رسیده که شکار درشت بچه های اطلاعات سپاه قرار است پولهای بلوکه شده در لندن را آزاد کند!!!
یک و نیم میلیارد پوند پولی که دولت شاه برای خرید تانکهای چیفتن به انگلیس داده بود احتمالا قرار است با نازنین زاغری جاسوس تبعه انگلیس معاوضه شود.
قبلا نیز سازمان اطلاعات سپاه با شکار جیسون رضائیان خبرنگار و تبعه آمریکا و رفیق صمیمی و خانوادگی ظریف و برخی دیگر از آقایان دولتی، موفق شد تحریم بانک سپه را برداشته و حدود 1.7 میلیارد دلار پول بلوکه شده را آزاد کند.
حالا احتمالا همین داستان برای پولهای بلوکه شده در انگلیس اتفاق خواهد افتاد!
به نظر می رسد با شکار یکی یکی جاسوسان غربی در ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه می توان باعث آزادسازی تمام پولهای بلوکه شده در غرب شد!!!

 

 

 

 نوشتن دیدگاه