زلزله های چند روز گذشته باعث شکاف عمیق در کوه‌های روستای "کوله رش" شهر ازگله شد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانزلزله اخیر در استان کرمانشاه باعث شکاف عمیق در کوه‌های روستای کوله رش شهر ازگله شد که فیلم آن را مشاهده می‌نمایید.


منبع: روح الله زرین - کرمانشاه

                                              فیلم اصلی

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه