پایگاه عدالت خواهان"رهبرانقلاب: عده‌ای بی‌انصافی می‌کنند، از آزادی موجود استفاده می‌کنند و به دروغ می‌گویند آزادی وجود ندارد.

 به گزارش پایگاه عدالت خواهان"                           فیلم

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه