نرخ خرید و فروش سکه و ارز در بازار را در اینجا مشاهده کنید.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سکه امامی با قیمت 1 میلیون و 625 هزار تومان ، نیم سکه با قیمت 790 هزارتومان، ربع سکه 515  هزار تومان و سکه یک گرمی 355 هزار تومان داد و ستد شد.

5نوشتن دیدگاه