ويژگي‌هاي شخصيتي آقاي رييس‌جمهور نوعي حصار ايجاد مي‌كند. آقاي روحاني شخصيتي قدرتمند است اما متاسفانه فاقد جاذبه‌هايي است كه افراد را جذب كند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"نوع رفتار حسن روحانی با وزار و اعضای هیات دولت همواره مورد بحث و نظر بوده و البته گاهی اخباری نیز در اینباره به رسانه ها درز پیدا کرده است.

به گزارش جهان نيوز: در همین باره جعفرزاده ايمن‌آبادي از نمایندگان حاشیه ساز و طرفدار دولت گفته است: " در حال حاضر به نظر مي‌رسد برخي دولتمردان خسته و منفعل شدند و لازم است رييس دولت تيم خود را كنار هم جمع كند و شادابي و نشاط بيشتري به هيات دولت تزريق كند. اين تيم شاداب نيست. سفرهاي استاني تعطيل شده و دولتمردان كمتر انتقادات را تحمل مي‌كنند، ديدار و ارتباط‌شان با نمايندگان به حداقل رسيده و ارتباط‌شان با جامعه هدف و مردم تقريبا قطع شده و اعتراض‌هاي اخير نيز باعث شده هر كدام از اعضاي دولت، در كنج، خزيده و گوشه‌گير شوند. بنابر اين فكر مي‌كنم دولت بايد از بقچه غم فاصله بگيرد. اين‌طور نمي‌شود كه بقچه غم را بغل گرفته و گوشه‌اي بنشينيم"

وی تصریح می کند: "متاسفانه ويژگي‌هاي شخصيتي آقاي رييس‌جمهور نوعي حصار ايجاد مي‌كند. آقاي روحاني شخصيتي قدرتمند است اما متاسفانه فاقد جاذبه‌هايي است كه افراد را جذب كند. اين را محض شوخي مي‌گويم اما واقعيت دارد. آقاي احمدي‌نژاد باتمام ايرادهايي كه داشت، در جلسات هيات دولت بلند مي‌شد و دوش بعضي وزرا را ماساژ مي‌داد. فارغ از شوخي، يك چنين ارتباط‌هاي عاطفي ميان احمدي‌نژاد و وزرايش وجود داشت ولي اين ارتباط‌ها در دولت فعلي وجود ندارد. فضايي خشك و جدي بر جلسات دولت حاكم شده است."

روزنامه اعتماد نیز نوشته است: "اقتدار حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري با شخصيت كاريزماتيك شبيه به شمشير دو لبه عمل كرده است. حرف آخر، حرف حسن روحاني است كه هژموني‌ او در دولت شايد به تغيير همه‌چيز در نهايت بنا به خواست و نظر فردي او منجر مي‌شود؛ ماجرايي كه شايد در لا‌به‌لاي اظهارنظرهايي چون شهيندخت مولاوردي به چشم مي‌خورد. همان زمان كه شهيندخت مولاوردي و معصومه ابتكار در هيات دولت دست در دست به سمت خروج مي‌رفتند و با اين سوال مواجه شدند كه ورود زنان به ورزشگاه در دولت دوازدهم به كجا رسيد؟ كه مولاوردي پاسخ داد در دولت پيگير هستند اما نمي‌توانند جزيياتي بيان كنند و با خنده گفت اگر بيشتر حرف بزند رييس عصباني مي‌شود. جمله‌اي كه بخش اندكي از ارتباط دولتي‌ها با «رييس» را نشان مي‌داد. اقتداري كه همان حكايت شمشير دو لبه شده است."

این روزنامه اصلاح طلب می افزاید: " گفتن اين حرف ساده نيست اما وقتي به عنوان روزنامه‌نگار اوضاع سياسي را رصد مي‌كنيم به نظر مي‌رسد ژنرال‌هاي دولت دوازدهم روزهاي خمودگي را سپري مي‌كنند. تغييرات در دولت دوم اندك بود هم به صورت كمي و هم به جهت كيفي. ميانگين سني كابينه يك سال افزايش يافت و به ٥٧ سال رسيد. هيچ وزير زني با وجود وعده‌هاي روحاني در تركيب كابينه قرار نگرفت و از همه مهم‌تر گرايش‌ كلي وزراي دولت نشان از نزديكي به راست سياسي داشت. در واقع به جاي اينكه كابينه دوم روحاني با توجه به شرايط با دست بازتري انتخاب شود اما از لحاظ كيفي نزديكي محسوسي به بدنه اجتماعي حامي اتفاق نيفتاد بنابراين از سوي مردم پس زده شد و تا مدت‌ها نقل و نقل رسانه‌ها شد. از لحاظ كمي هم تغييرات قابل توجه و چشمگير نبود و تقريبا نيمي از وزرا بر مسند خود باقي ماندند. وزرايي كه نه از سوي مردم با اقبال مواجه شدند و نه وزير اولي بودند كه دست كم انگيزه ديده شدن آنها را به فعال‌تر شدن مجاب كند."

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه