مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان درباره ادامه و یا تغییر مسئولیتش و نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ادامه مسئولیت وی گفت:

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان درباره ادامه و یا تغییر مسئولیتش و نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ادامه مسئولیت وی گفت: نظر وزارتخانه بر ارتقاء من است. گفتنی است، حسن صادقلو استاندار سابق گلستان نیز دو هفته قبل از تودیعش در گفت‌وگو با فارس گلستان اظهار کرد: نگاه وزارت کشور به ما ابقاء و یا ارتقاء مسئولیت است.فارس

 

                               فیلم

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه