*امام گفت دقت کنید تمام فرقه های فاسد از داخل روحانیت بیرون آمد؛ چون یک روحانی یا روحانی زاده بی تقوا بود و امر به معروف هم نشد/ *انقلابی، چاپلوس هیچکس نیست؛ از همه باید انتقاد کنیم البته به شرط اینکه وارد باشد، اخلاقی باشد

  به گزارش پایگاه عدالت خواهان"    *امام گفت دقت کنید تمام فرقه های فاسد از داخل روحانیت بیرون آمد؛ چون یک روحانی یا روحانی زاده بی تقوا بود و امر به معروف هم نشد/ *انقلابی، چاپلوس هیچکس نیست؛ از همه باید انتقاد کنیم البته به شرط اینکه وارد باشد، اخلاقی باشد/ *روحانی که بعد از انقلاب الان خانه اش، خانواده اش، ماشین اش، رفت و آمدهایش، مسافرت هایش، سبک زندگی اش از سطح متوسط مردم به بالا باشد، اصل وجود چنین روحانی به ضررِ تشیع است. این نحوه زندگی چه بدانی چه ندانی خیانتِ به شیعه است/ *من برخی از این ها را می شناختم در هست سال جنگ یکبار به جبهه نیامدند اما ...                              

 

                     دانلود - زمان: 5 دقیقه و 49 ثانیه

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه