دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در نشستی در باره وضعیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اظهار کرد:سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در ابتدای تاسیس ۴۴۴ میلیون تومان بوده است که با همت و تلاش این سرمایه اکنون به ۳۴ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"وی افزود:از برنامه های عمده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان در سال ۹۷-۹۶ افزایش سرمایه صندوق به ۶۰ میلیارد تومان است.

از فعالیت ها و اهداف مهم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کمک به بخش کشاورزی در زمینه های:
تعاونی تولید، تعاونی روستایی، تخصصی زراعت و باغبانی، دام و طیور و زنبور عسل، شیلات، منابع طبیعی، عشایری، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، مکانیزاسیون، خدمات مشاوره ای)و… با تسهیلات ارزان قیمت است.نوشتن دیدگاه