کانال دولت بهار وابسته به احمدی نژاد از مردم درخواست ضمانت کرد!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"   این کانال در پیامی نوشت: برای آزادی یکی از دوستان احمدی نژادی به کفیل نیازمندیم، کفیل الزاما بایست ساکن تهران و کارمند رسمی بوده و با فیش حقوقی و کارت ملی سریعا مراجعه کنند.
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه