پایگاه عدالت خواهان"پلیس بریتانیا یک خودرو را به ظن انتقال دختر جاسوس سابق روسیه از فرودگاه در روز سوم ماه مارس، برای تحقیقات بیشتر به صورت پوشیده به مقر بررسی‌های خود منتقل کرد.

مقامات بریتانیایی ادعا کردند که این خودرو را به منظور بررسی سرنخ‌های بیشتر در ارتباط با مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه به همراه دخترش در بریتانیا متوقف کرده‌اند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"؛ گمانه زنی‌های پیشین رسانه‌ها حاکی از این بود که ممکن است سم از طریق دریچه های هوای خودرو پخش شده باشد. ظن اولیه پلیس بریتانیا نیز این است که این خودرو توسط دوست سرگئی اسکریپال، راس کسیدی برای انتقال دختر او از فرودگاه مورد استفاده قرار گرفته باشد.

                                   فیلم اصلی

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه