پایگاه عدالت خواهانخبرگزاری میزان نوشت: بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی‌های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید

                                    
1. 1565011_562.mp4 | دانلود فیلم

 

. 1565019_384 (1).mp4 | دانلود فیلم

 

 

 

انتشار بخشی از مستندات جرائم بقایی

 

 نوشتن دیدگاه