عطاالله مهاجرانی در واکنش به اقدام وحشیانه دراویش گنابادی در درگیریهای امشب با ماموران ناجا در توئیتر نوشت:

 

 نوشتن دیدگاه