بیشتر توییت های محمود صادقی مورد استقبال معاندین و حتی رژیم‌صهیونیستی قرار می‌گیرد و بواسطه آن اتهامات بسیاری روانه نظام می‌شود. این تازه‌ترین توییت محمود صادقی است که بار دیگر حساب کاربری وزارت خارجه رژیم اسرائیل به آن واکنش نشان داده است:


 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه