پشت پرده ی این حرکت حذف سبحانی بود که اولا در مقابل فتنه موضع رسمی داشت و ثانیا بلحاظ اقتصادی سلامت داشت و اهل لابی های خاص از جنس لابی های کارگزاران نبود.ربیعی در آن مقطع در مقابل برای جلب نظر مهیمنی و اطمینان دادن به وی در پشت پرده خواهر زاده ی هاشم(مهدی صفایی)را بعنوان مشاور استاندار جابجا کرد و این گوشه ای از نقش آفرینی کارگزارن برای ائتلاف علیه جریان چپ سنتی در آن زمان بود.

 


به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر ادامه ی بررسی تحرکات کارگزاران منبع اصلاح طلب عنوان کرد:امروز در استانداری گلستان دولت در سایه ای وجود دارد.که در استانداری این رئیس این دولت در سایه شخص معاون سیاسی-امنیتی می باشد.


دولتی که آقازاده ی قم نشین را در پشت پرده بیش از آیت الله نورمفیدی بعنوان نماینده ی ولی فقیه می بیند.
این دولت در سایه یکی از نقاط قوت تیم کارگزاران به سرکردگی ربیعی می باشد.
چرا که آقازاده به شدت به حفظ و قدرت گرفتن  این جریان اعتقاد دارد.و خب معاون سیاسی امنیتی بعنوان استاندار این دولت در سایه مجری امیال سیاسی آقازاده می باشد.ولو میل آیت الله نورمفیدی چیز دیگری باشد.


این منبع همچنین خاطر نشان کرد:من معتقدم آیت الله نورمفیدی اگر از نظر صادقانه ی معاون سیاسی- امنیتی و رضا جعفری بهره مند می گشت و عمق لابی گری های نامتعارف سیاسی و اقتصادی برخی اعضای کارگزاران را در می یافت شخصا خواستار تمام شدن چنبره ی سیاسی این جریان می شد.


این منبع ضمن تاکید بر بی اطلاعی آیت الله نورمفیدی از جزئیات آنچه در پشت پرده ها می گذرد گفت:قطعا آقازاده،معاون سیاسی-امنیتی و مسئول دفتر آیت الله حجم بزرگی از سانسور حقایق را نزد آیت الله ایجاد کرده اند تا بتوانند در مدیریت پشت پرده ی مجموعه ی استان راحت تر عمل کنند.


پس از عنوان این موضوع و بسیاری از موضوعات،  این اصلاح طلب قدیمی در پاسخ به سوال خبرنگار ما به نقش اعضای کارگزاران در پروژه ها و فعالیت های اقتصادی گفت:اعضای کارگزاران برنامه ها و لابی های اقتصادی سنگینی را اکثرا دارند که اهل فن خوب جزئیات آن را می دانند.امروز اگر بروند و نگاه کنند رد پای تحرکات اقتصادی این جماعت در جاهایی مثل غله،سازمان جهاد و صنعت،معدن و تجارت کاملا مشخص است.


بعنوان نمونه آقای حسینیان مشاور حسن صادقلو و رئیس شورای استان کارگزاران بعنوان مهمترین رکن کارگزاران بروید و ببینید ایشان در شرکت مشاور موج آب فن چه میزان پروژه های استان را دارد.مثلا بین سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت موج آب فن چه می گذرد؟خب قطعا این تحرکات و بهره برداری های بزرگ اعضای کارگزاران امری است قطعی و البته قابل تامل اما این ها و اقتصاد؟!سوالی تعجب برانگیز که با توجه به رویکرد به ظاهر سیاسی این جریان طبیعی هم به نظر می رسد در حالیکه در باطن فعالیت های آنان منفعت بزرگ اقتصادی نهفته است.


این منبع افزود:به هر حال فعالیت های سیاسی و انتخاباتی تیم کارگزاران باید هزینه اش از جایی تامین شود تا مثلا اگر محمود ربیعی و یا تیم وی خواست وارد عرصه ی انتخابات شوند پول ها از در و دیوار ستاد وی سرازیر گردند و اسپانسر ها که امروز نفع می برند فردا دست به جیب شوند به هر حال و من اقتصاد و بنگاه داری ناشی از قدرت سیاسی را اولین هدف کارگزاران گلستان می دانم.


این منبع با اشاره به این که این ها خود را بالاتر از استاندار می دانند گفت:نگاه این جریان به استاندار نگاهی مقطعی و بالا به پائین می باشد.
این جماعت که گرایش گرگانیسم شدیدی نیز دارند امروز ها مسئله ی مازندرانیزه شدن گلستان را آرام آرام مطرح می کنند تا استاندار را کمی بعد تر بزنند و تضعیف کنند.امروز در محافل سیاسی وابستگان آنها حتی مازندرانی بودن شهردار مرکز استان را به مناف ربط می دهند و این را برای آینده ی گلستان به زعم خویش خطری بزرگ معرفی می کنند!و حتی مطمئن باشید فردا خواهند گفت:مناف دارد گلستان را به عقب بر می گرداند.و این بزرگترین چالشی است که اینها برای مناف ایجاد خواهند کرد.


مناف البته نباید از ائتلاف پنهان ربیعی و هاشم مهیمنی نیز غافل شود.مهیمنی برای ربیعی مهره ای مهم در معادلات بشمار می رود و به تیم مهیمنی خیلی تکیه دارد.شما ببینید هاشم مهیمنی در جلسه ی رسمی کارگزاران با حضور محمود ربیعی چه می کند.هدف از حضور مهیمنی در جلسه ی رسمی کارگزاران چیست؟با کمی هوشمندی می شود فهمید مهیمنی یکی از مهمترین ظرفیت های کارگزاران برای حذف نیروهای سالم و خدوم اصلاح طلب و چهارچوب دار می باشد.نمونه ی بارز استفاده از تیم مهیمنی ها به کنار زدن سید سبحان حسینی از ریاست ستاد روحانی و استفاده از درازگیسو بر می گردد.


پشت پرده ی این حرکت حذف سبحانی بود که اولا در مقابل فتنه موضع رسمی داشت و ثانیا بلحاظ اقتصادی سلامت داشت و اهل لابی های خاص از جنس لابی های کارگزاران نبود.ربیعی در آن مقطع در مقابل برای جلب نظر مهیمنی و اطمینان دادن به وی در پشت پرده خواهر زاده ی هاشم(مهدی صفایی)را بعنوان مشاور استاندار جابجا کرد و این گوشه ای از نقش آفرینی کارگزارن برای ائتلاف علیه جریان چپ سنتی در آن زمان بود.


بر این باورم این جنس رفتارها هم اکنون نیز به شدت و به مقیاس گسترده در زیر پوست گلستان جاری است و مناف در مقابل فضای سخت ساخته ی این جریانات بازیگر کار مشکلی دارد.


این منبع در پایان گفت:آیت الله نورمفیدی و استاندار باید به تحرکات این جریان سیاسی قدرت طلب بیشتر توجه کنند و بازی تیم کارگزاران و نیز دولت در سایه را نخورند.
وی همچنین عنوان کرد:تیم کارگزاران نوعی بزک پیچیده را در نمایش قدرت خود در جلوی چشم استاندار ایجاد کرده است در حالی که تشکل های وابسته به این جماعت همه و همه در تعداد معدودی افراد بیشتر خلاصه نمی شود.


استاندار باید حواسش به فیلتری باشد که این جریان برای گزینش افراد نالایق  و حزبی و حذف جریانهایی که به بازی های آنها تن نمی دهند باشد و خدا کند مناف نیز مانند صادقلو اسیر طراحی های گاز انبری این جریان نشود و خود را به مهلکه نیندازد.

سرویس سیاسی پایگاه عدالتخواهان


ا

 

نتهای پیامنوشتن دیدگاه