به گزارش پایگاه عدالت خواهانبشار اسد رئیس جمهوری سوریهروزگذشته با حضور در خطوط مقدم نبرد در غوطه شرقی میان نیروهای ارتش سوریه حضور پیدا کرد.

 


نوشتن دیدگاه