یک منبع مطلع از حواشی پیرامون مجموعه ی امور اراضی استان و ایذاهایی که متوجه بخشی از پرسنل این مجموعه می باشد پرده برداری کرد.مسائلی همچون تبعیض در برخورد با پرسنل مجموعه ی سازمان جهاد گلستان مسئله ای نو بشمار نمی رود و پیشتر در اخباری مصادیقی از این تبعیضات در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان توسط همین پایگاه خبری منتشر گردید.


به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر همین رابطه لازم است به تبعیض های اداری نسبت به جمعی قابل ملاحظه از پرسنل امور اراضی استان اشاره کرد، لازم به ذکر است افراد شاغل در مدیریت أمور اراضی استان نارضایتی شدیدی از برخوردهای اداری و تبعیض های روا داشته شده توسط برخی مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان و...امور اراضی استان؛ بوده به این شکل که چندین سال تحت عنوان قرارداد حجمی با مجوز از سازمان أمور اراضی کشور مشغول خدمت به اقشار مختلف مردم ولایت مدار ایران اسلامی می باشند و خدمات زیادی را نیز به مجموعه ی مردم استان گلستان ارائه می دهند. توجه شود در گذشته با حاشیه سازی های فراوان، از سوی آقایان ق ش و آقای دکتر م م بر مدیریت سابق امور اراضی استان( آقای مهندس محتشمی) نهایتا در تیرماه امسال با اعمال تغییرات مدیریتی، اقای ح خ که حواشی و سوابق قابل تاملی را نیز دارد با حمایت های قومیتی و ناسیونالیستی اقای دکتر م م و همچنین اقای ا ق (یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی) بعنوان مدیر أمور اراضی استان تعیین شد حالیکه این تحولات منجر به تشدید نگاه های ناسیونالیستی و جذب غیرقانونی بسیاری از وابستگان منطقه ای در مجموعه ی امور اراضی توسط مسئولین مجموعه ی سازمان جهاد گلستان نظیر آقایان خ ،م م و ق ش شده که این نیروها فاقد اعتبار و مجوزهای لازم قانونی برای جذب بوده اند.اما دامنه ی این تبعیض های قومیتی تنها به مسئله ی تبعیض در جذب ها محدود نشده بلکه تا اینجا ادامه می یابد که در مزایایی چون حقوق و اضافه کار این نیروهای حجمی (جذب قانونی شده)اخلال می شود آنهم در حدی که چند ماه دریافتی های آنان دچار نوسان می گردد.که اینگونه مسائل و مشکلات قطعا علاوه بر سوء مدیریت ریشه در همان جذب های بدون مجوز و قومیتی دارد چرا که به هر حال بناست حقوق و مزایای این جذب های رابطه ای و عمدتا منطقه ای از محل هایی تامین شود ولو اینکه نسبت به پرداخت به جذب های قانونی انجام شده نظیر پرسنل حجمی جفا و بی مهری صورت پذیرد!
گفتنیست این رویه ی تبعیض آمیز و جذب های ناسیونالیستی - رابطه ای بشدت روح جمع کثیری از پرسنل خدوم و متعهد مجموعه ی سازمان جهاد استان گلستان را آزرده است و بسیاری از نیروهای خدوم این مجموعه را مکدر کرده است.
در پایان باید ضمن تلنگر به مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص که ایجاد هرگونه جو نارضایتی عمومی بازی درزمین مستکبرین عالم و منافقین ارزیابی می گردد و نقطه ی مقابل خواست رهبر معظم انقلاب اسلامی خامنه ای معزز می باشد، از آنها بشدت اصلاح امورات این چنینی را مطالبه می نمائیم و در نهایت از استاندار گلستان و دستگاه های امنیتی و نظارتی درخواست رصد اینگونه مسائل و حواشی و سامان به اوضاع این سازمان مهم و کلیدی و مجموعه های وابسته به آن را داریم.

 

 

 نوشتن دیدگاه