"عباس آخوندی" وزیر راه و شهر سازی، در یک سفر دو روزه، پیش از ظهر امروز پنج شنبه 24 خرداد ماه به استان گلستان سفر کرد و در بد ورود به استان، از پروژه های فرودگاه بین المللی گرگان بازدید به عمل آورد.نوشتن دیدگاه