پایگاه خبری عدالتخواهان گلستان راه‌آهن اینچه‌برون تجارت و سرمایه‌گذاری توسعه زیربناهای حمل و نقل معاون وزیر راه و شهرسازی توسعه راه‌آهن مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه نوکنده گالیکش آشخانه کلاله مینودشت استاندار گلستان وزارت راه و شهرسازی گرمسار سیدمناف هاشمی گرگان ترکمنستان مراودات تجاری قزاقستان راه‌آهن گرگان تعریض جاده اخبار خواندنی مشهد زمینه‌های مختلف مسیر توسعه جمهوری اسلامی

پایگاه عدالت خواهاناستاندار گلستان گفت: توسعه راه‌های استان می‌تواند نقش موثری در ارتقا جایگاه استان داشته باشد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانسید مناف هاشمی استاندار گلستان در دیدار با خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل کشور گفت: راه آهن گرگان به مشهد، راه آهن اینچه برون به گرمسار، آزادراه نوکنده به آشخانه، تعریض جاده مینودشت گالیکش، ساماندهی دو راهی کلاله از جمله مسائلی است که می‌تواند نقش موثری در ارتقا جایگاه استان در زمینه تجارت و سرمایه گذاری داشته باشد.
 
وی گلستان را استانی مستعد در زمینه‌های مختلف دانست و افزود: یقیناً با همراهی وزارت راه و شهرسازی زمینه‌های پیشرفت این استان تسریع خواهد شد و امیدواریم با توجه به ظرفیت راه آهن اینچه برون نقش گلستان در مراودات تجاری جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، قزاقستان پررنگ‌تر شود.

خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان، ابراز امیدواری کرد و گفت: با حمایت‌های مورد نظراین وزرتخانه، گلستان می‌تواند مسیر توسعه زیر ساخت‌های راه و شریان‌های ارتباطی را با سرعت بیشتری طی کند.

خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل کشور برای بازدید از وضعیت راه‌های استان در گلستان حضور پیدا کرد.
--------------------------
پایگاه خبری عدالتخواهان گلستان راه‌آهن اینچه‌برون تجارت و سرمایه‌گذاری توسعه زیربناهای حمل و نقل معاون وزیر راه و شهرسازی توسعه راه‌آهن مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه نوکنده گالیکش آشخانه کلاله مینودشت استاندار گلستان وزارت راه و شهرسازی گرمسار سیدمناف هاشمی گرگان ترکمنستان مراودات تجاری قزاقستان راه‌آهن گرگان تعریض جاده اخبار خواندنی مشهد زمینه‌های مختلف مسیر توسعه جمهوری اسلامی

انتهای پیام
 
 
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه