قاضی حیدری از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد خبر داد.

پایگاه عدالت خواهاندر شمال شهر گرگان شهرک های مسکونی زیادی وجود دارد که در بخش کوچکی از این شهرک ها ناعدالتی زیادی دیده می شود که چندین سال است که مسئولین این اجازه را به خود نمیدهند که مرهمی بر زخم کهنه چندین ساله شمال شهر گرگان زنند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانبه نقل از کاسب امین، شمال شهر گرگان با وجود شهرک های متعدد، اقوام زیادی را در دل خود جای داده است و جالب تر از آن این است که این شهرک ها از شمال و جنوب به یکدیگر متصل می شوند اما متاسفانه این اتصال در شمال دارای مشکلات بسیار زیادی است که مسئولین زمانه به صورت کجدار و مریز بخش های شمالی این شهرک ها را به یکدیگر متصل کردند.

به عنوان مثال حد فاصل "شهرک حافظ و جامی" تا "شهرک جهاد کشاورزی"، وجود تعداد زیادی تیر برق که نا منظم در وسط جاده اصلی و یا ماست مالی کردن جاده متصل کننده این شهرک ها که یک لاین آن آسفالت شده و لاین دیگر به امان خدا رها شده است.

قاضی حیدری از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد خبر داد.

جالب تر از آن این است، که تیربرق هایی که در وسط جاده قرار دارند تنها با چند لاستیک فرسوده خودرو که رنگ شده هستند به رانندگان عبوری هشدا می دهند.

گویا مسئولین شهرداری، راهداری و برق گرگان خواهان این هستند که حتما در این مسیر تصادف دلخراش یا مرگ شهروندی رقم خورد تا کمر همت در راستای بر قراری عدالت اجتماعی در این بخش از شهر ببندند.

در ادامه تصاویر مربوطه را پیوست این گزارش کردیم تا مسئولین امر به خود آمده و زخم چندین ساله شمال شهر گرگان را درمان نمایند.

shardari gorgan 1

shardari gorgan 1

shardari gorgan 1

 

shardari gorgan 1

shardari gorgan 1

قاضی حیدری از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد خبر داد.

shardari gorgan 1

قاضی حیدری از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد خبر داد.

قاضی حیدری از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد خبر داد.

انتهای پیام/

 

 

 

 نوشتن دیدگاه