در همین رابطه گفته می شود جریان افراطی چپ حامی چراغعلی در صددند تا وی را بعنوان مدیرکل به مجموعه ی فرهنگ و ارشاد تحمیل کنند حالیکه گزینه های با سابقه ای در فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مدعی مدیرکلی در این اداره کل هستند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهاندر سایه ی اقدامات پشت پرده ی محمد رضا صالحی استاندار خراسان شمالی و تیم سیاسی گرگانی ها به سرکردگی هاشم مهیمنی استاندار سابق گلستان و صحنه گردانی امیر عبدالسلام مهیمنی اینبار تلاش می شود تا عبدالرضا چراغعلی مدیرکل اجتماعی استانداری گلستان و کاندیدای رد صلاحیت شده ی انتخابات مجلس بعنوان گزینه ای برای مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مورد اصرار این جریان واقع گردد.
در همین رابطه گفته می شود جریان افراطی چپ حامی چراغعلی در صددند تا وی را بعنوان مدیرکل به مجموعه ی فرهنگ و ارشاد تحمیل کنند حالیکه گزینه های با سابقه ای در فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مدعی مدیرکلی در این اداره کل هستند.
منبعی موثق افزود برای انتصاب چراغعلی بعنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان لابی های سنگینی در تهران شکل گرفته شده و جلساتی با مدیریت پشت پرده ی محمد رضا صالحی و هاشم مهیمنی شکل گرفته است.
به هر حال لازم است استاندار گلستان اینگونه تحرکات سیاسی را مد نظر قرار دهد و با سوابق سوء سیاسی چراغعلی نه تنها به پست طلبی وی تن ندهد بلکه در بکارگیری نیرویی خوش سابقه بجای وی بعنوان مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان اقدام نماید.

 

 نوشتن دیدگاه