بندرترکمن ایستگاه راه‌آهن بندرگز ثبت ملی گرگان گلستان فهرست آثار ملی ایستگاه‌های راه‌آهن جابجایی مسافر صنایع‌دستی و گردشگری راه‌آهن سراسری شهرستان بندرگز مدیرکل میراث فرهنگی معماری بومی معماری ساختمان ابراهیم کریمی دوره پهلوی غرب گلستان گردشگری گلستان تهران زبان مشترک قابل مشاهده

پایگاه عدالت خواهانمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: ایستگاه راه آهن بندرترکمن واقع در غرب استان با شماره 31906 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانابراهیم کریمی اظهار کرد: خط آهن بندرترکمن بخشی از راه آهن سراسری کشور بوده که در دوره پهلوی ساخته شده است.
وی گفت: پیوستگی و یکپارچگی معماری ساختمان ایستگاه‌های راه‌آهن ایران برگرفته از زبان مشترک معماری این دوره بوده که بر‌اساس ویژگی‌های ناشی از سبک رایج همچون بهره‌گیری از معماری، دوره باستان ایران و تلفیق آن با ویژگی‌های معماری بومی هر منطقه، از شمال تا جنوب ایران قابل مشاهده است.
به گزارش ایرنا ایستگاه راه آهن بندرترکمن اکنون فعال است واز این ظرفیت در بخش جابجایی مسافر و بار به ترتیب در مسیر گرگان - تهران و اینچه برون - تهران و جنوب کشور استفاده می شود.
بندرترکمن حدود 80 هزار نفر جمعیت دارد که بیشتر ساکنان آن را هموطنان ترکمن تشکیل می دهند.
به گزارش ایرنا ایستگاه راه آهن شهرستان بندرگز درغرب گلستان نیز پیش از این و در تاریخ 11 مرداد سال 1384 به شماره 12563 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

----------------------------------------

بندرترکمن ایستگاه راه‌آهن بندرگز ثبت ملی گرگان گلستان فهرست آثار ملی ایستگاه‌های راه‌آهن جابجایی مسافر صنایع‌دستی و گردشگری راه‌آهن سراسری شهرستان بندرگز مدیرکل میراث فرهنگی معماری بومی معماری ساختمان ابراهیم کریمی دوره پهلوی غرب گلستان گردشگری گلستان تهران زبان مشترک قابل مشاهده

 

 

 نوشتن دیدگاه