پایگاه عدالت خواهان"رسانه‌های محلی استرالیا اعلام کردند که این حادثه در شهر «مک‌کی» در شرق کوئینزلند اتفاق افتاد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"یک مار وارد رختخواب دختری ۱۲ ساله در استرالیا شد و او را تا سر حد مرگ ترساند.

به گزارش ایسنا، رسانه‌های محلی استرالیا اعلام کردند که این حادثه در شهر «مک کی» در شرق کوئینزلند اتفاق افتاد.

وقتی «آلیا ماهر» به رختخواب رفت تا بخوابد در زیر پتو، یک مار را در رختخواب خود دید و با فریاد بلندی از اتاقش فرار کرد.

پدر و مادر آلیا می‌گویند: با این که دخترمان از این اتفاق خیلی ترسیده اما این اولین آشنایی او با مار نیست.

آنها گفتند: ما چندین مورد مشابه نیز قبلا داشتیم، بنابراین چیزی که اتفاق افتاده برای محل زندگی ما چندان عجیب نبوده است.

در این ایالت به خاطر گرمای هوا و همچنین وجود انواع مختلفی از گونه‌های مارها که این منطقه زیستگاه طبیعی‌شان است، وقوع چنین اتفاقاتی غیرعادی نیست.

در نهایت مادر آلیا وارد اتاق او شد، پتو را کنار زد، مار را گرفت و در بیرون از خانه رها کرد.

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه