شورای شهر آزادشهر در آخرین جلسه ای که برای تعیین شهردار آزادشهر داشتند از بین ۵ گزینه، شهردار آزادشهر را انتخاب کردند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از تیترآزاد، یک ماه بود که شورای شهر برای انتخاب شهردار به بحث و گفتگو نشسته بودند و در نهایت دیروز عصر دیروز شورای شهر آزادشهر در آخرین جلسه ای که برای تعیین شهردار آزادشهر داشتند از بین ۵ گزینه با رای تمامی اعضای شورا، احمد میر حسینی را به عنوان شهردار آزادشهر انتخاب کردند.

لازم به ذکر است، احمد میرحسینی در دو دوره قبلی عضو شورای شهر بوده و رئیس دانشکده سما آزادشهر نیز می باشد.

انتهاي پيام/نوشتن دیدگاه