عدالت خواهان گلستان ,پایگاه خبری عدالتخواهان آقای رئیس‌جمهور واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور دو سال گذشته اشتباه لفظی وزیر ارتباطات

پایگاه عدالت خواهانگزارشی که خدمت آقای رئیس جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در دو سال گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهانوزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره‌ی ایجاد دو میلیون شغل در سال ۹۶  اظهار کرد:‌ ما گفتیم 200 هزار شغل ایجاد شده؛ آقای رئیس جمهور خسته بودند اشتباه کردند

تصویری که از من منتشر شد، بیش از یک تعجب بود. 

انتشار این تصاویر خصلت فضای مجازی است و نشان دهنده‌ی نظارت مردم بر مسئولان و اشراف آن‌ها به موضوعات است. 

گزارشی که خدمت آقای رئیس جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در دو سال گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. 

فکر می‌کنم که بیان دو میلیون شغل یک اشتباه لفظی از آقای رئیس جمهور بود که با خستگی‌های ایشان همراه شده است.

فرمایش آقای رئیس جمهور این بود که ما شاخص‌های اشتغال در فضای مجازی را پیگیری کنیم.

-----------------------------

 عدالت خواهان گلستان ,پایگاه خبری عدالتخواهان آقای رئیس‌جمهور واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور دو سال گذشته اشتباه لفظی وزیر ارتباطات

 

 

 

 نوشتن دیدگاه