پایگاه عدالت خواهان"اگر كسي قرار است ایشان را فراري دهد بايد دولت متبوع آشنا كه فرودگاه‌ها را در اختيار دارند كنترل كنند اما مرتضوي تقريباً يك دهه است كه از امر قضا فاصله دارد. آن «رازهاي سربه‌مهر» فراوان كه جناب آشنا مي‌دانند مربوط به دهه ماقبل است كه ايشان در وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قوه قضائيه عمل مي‌كرده - بخوانيد رازهاي امروز را توليد مي‌كرده- است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"جناب حسام الدین آشنا، مشاور رئيس‌جمهور در توئيتي نوشته: «مراقب باشيم مرتضوي خاوري نشود، نه فرار كند و نه فراري داده شود. او حامل رازهاي سربه‌مهر فراواني است. بدون او تاريخ قضايي ايران در طول بيش از يك دهه پنهان خواهد ماند.»


خوش رقصی مشاور رئیس جمهور برای اصلاح طلبان!
در این زمینه لازم به ذکر است:اينكه مرتضوي بايد مجازات اعلام‌شده را تحمل كند شكي نيست و اينكه بايد مراقبت نمود كه از زير بار حكم شانه خالي نكند هم درست است. اما جناب مشاور با اين ابهام‌سازي و رازسازي دنبال چيست؟
اگر كسي قرار است ایشان را فراري دهد بايد دولت متبوع آشنا كه فرودگاه‌ها را در اختيار دارند كنترل كنند اما مرتضوي تقريباً يك دهه است كه از امر قضا فاصله دارد. آن «رازهاي سربه‌مهر» فراوان كه جناب آشنا مي‌دانند مربوط به دهه ماقبل است كه ايشان در وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قوه قضائيه عمل مي‌كرده - بخوانيد رازهاي امروز را توليد مي‌كرده- است.
تاريخ قضايي ايران چطور با فردي كه در يك شهر دادستان بوده پنهان و آشكار مي‌شود. مگر قرار است محاكمه بشود كه دنبال كشف راز هستند، چگونه مي‌توان اين پنهان بودن را درك كرد؟ اگر جناب آشنا توضيح دهد كه با چه شاخصي آشكار بودن مسائل قضايي فهميده مي‌شود ممكن است پنهان بودن را خود مخاطب بفهمد. به نظر مي‌رسد اين رازگويي و پنهان‌سازي و ابهام‌سازي خوش‌رقصي براي اصلاح‌طلبان است كه در دهه ماقبل در مسير قضايي به مرتضوي برخورده‌اند.

از جناب آشنا به عنوان شاگرد كلاس اخلاق آيت‌الله مهدوي‌كني توقع هست در تراز ايشان ظاهر شود وگرنه با كلاس آموزش دموكراسي حجاريان فرقي نمي‌كند. در ايران كسي كه بخواهد وسط لحاف بخوابد، لحاف از دو طرفش كشيده مي‌شود. صداقت و صراحت نيازمند سخن‌گويي در جامعه ايران است.

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه