*جزوِ این صحبت ها یکی اعتراض به صداوسیما بود و اینکه برخی می گویند که اگر چنانچه به صداوسیما نقد کنیم، برخلاف رهبری مطلبی گفتیم؛ چرا؟ چون رهبری رئیس صداوسیما را تعیین می کند!

*جزوِ این صحبت ها یکی اعتراض به صداوسیما بود و اینکه برخی می گویند که اگر چنانچه به صداوسیما نقد کنیم، برخلاف رهبری مطلبی گفتیم؛ چرا؟ چون رهبری رئیس صداوسیما را تعیین می کند! / *خب اگر ملاک این باشد که به هیچکس نباید اعتراض کرد؛ چون رئیس قوه قضاییه را هم رهبری انتخاب می کند، رئیس جمهور هم بعد از انتخابات حکم تنفیذ رهبری دارد؛ پس باید به هیچکس اعتراض نکرد/ اولا صدا و سیما را رهبری اداره نمی کند؛ این معلوم باشد/ *رهبری در موارد بسیار زیادی اعتراضاتی دارد؛ همین اعتراضاتی که شما دارید، بعضی و یا خیلی از آن ها اعتراضات خود من هم هست ...

                                             

دانلود  -  زمان: یک دقیقه و 51 ثانیه
 


نوشتن دیدگاه