عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از نداشتن جلسه این ستاد خبر داد و گفت: بیش از یک ماه است که ستاد جلسه ای برگزار نکرد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: اینجانب هفته گذشته با رئیس جمهور در این زمینه صحبت کردم که وی قول داد تا دستور برگزاری جلسات را بدهد.

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ریاست معاون اول رئیس جمهور است که هر 2 هفته برگزار می شد.

در این ستاد نمایندگانی از قوای سه گانه عضویت دارند.افکار

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه