ایران اسلامی بدون صنعت هسته‌ای و تجهیزات نظامی، یک لقمه‌ی آسان و قابل هضم برای دشمنان مستکبر استعمارگر خواهد شد و فقط ناقص العقل‌ها یا خائنان از درک این موضوع ناتوان هستند

جریان سازشکار و غربگرا که به خیال خام خود، 4 سال متوالی کشور را برای دیدن "دَم کدخدا" معطل نگاه داشتند، مانند تاجر ورشکسته ای هستند که تنها اقدامش، زدن چوب حراج بر سر اموالش شده و این حراجی را تا انتهای نابودی ادامه خواهد داد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان سازشکاران ورشکسته نشان داده اند که در رسوایی به حراج گذاردن توانایی های کشور، هیچ اعتباری برای خود قائل نیستند و مانند ماموری که به فکر انجام ماموریت و گرفتن جیره و مواجب است، تنها به اتمام حراجی خود می اندیشند.
 
آنان، در بحث صنعت هسته ای، پس از آنکه طی سال های 1382 تا 1384 توافقات لرزانی را منعقد کردند و یکبار این صنعت مهم را متوقف کردند اما به دلیل عهدشکنی طرف مقابل، شکست خوردند، بار دیگر در سال 1392 با ایجاد وحدت بی سابقه ای میان غربزدگان، بریده های انقلاب، عملکرد ناصواب 2 سال پایانی دولت احمدی نژاد و اصولگراهای کاسب، موفق به فریب مردم شدند و به قدرت بازگشتند.
 
سازشکاران ورشکسته از همان ابتدای بازگشت دوباره، خود را قهرمانان عرصه دیپلماسی جا زدند و همانند یک حراجی باتجربه، بر سر تمام داشته های هسته ای کشورمان که با خون دل و خون وجود دانشمندان و شهدای هسته ای به دست آمده بود، جار زدند که: "حراج است حراج"!
 
با فشار رسانه ای و عملیات روانی و دروغ های بسیار، خسارت محض برجام را به کشور تحمیل کردند و با آن، هر آنچه که طی دوران مقاومت ملی به دست آورده بودیم را به ثمن بخس از دست دادند. تعداد سانتریفیوژهای کشورمان از عدد 19 هزار دستگاه به کمتر از 6 هزار دستگاه رسید، ذخیره ی 10 هزار کیلویی اورانیوم غنی شده به زیر 3 هزار کیلو آمد، درصد غنی سازی نیز که با مجاهدت علمی جوانان دانشمند ایرانی به 20 درصد رسیده بود، کمتر از 3.5 درصد شد!
 
علاوه بر این، پروتکل الحاقی را بدون طی فرآیند قانونی آن در مجلس تحمیل کردند، قلب رآکتور اراک را بتن ریختند و آن را مدفون نمودند، تاسیسات فردو را از حالت صنعتی خارج و به یک پارک نیمه علمی تعطیل شده مبدل ساختند، اجازه ی بازرسی ها یا همان جاسوسی گسترده و بی سابقه را به غربی ها دادند و در یک کلام، یک حراجی کامل بر سر داشته های هسته ای کشورمان عملیاتی شد.
 
در مقابل، اما فقط قول نسیه گرفتیم که اندکی از تحریم های اعمال شده علیه کشورمان را متوقف یا تخفیف دهند که حالا، خود سازشکاران ورشکسته معترف هستند که طرف مقابل، به همان اندک قول نسیه نیز عمل نکرده اند.
 
اما این روزها، پس از شکست سنگین سازشکاران در ماجرای برجام که البته با عملیات گسترده ی رسانه ای و طراحی های انحرافی در اتاق های عملیات روانی می کوشند آن را از دید ملت پنهان نگاه دارند، حراج کنندگان غیرت و تعصب ملی، این بار سراغ برگ برنده ی دیگر کشورمان آمده اند: موشک!
 
تیتر می زنند که الان بهترین موقعیت برای مذکرات موشکی است! چرا؟ چون در عرصه میدانی نظامی منطقه به بزرگترین پیروزی های تاریخی دست یافته ایم و دیگر بیشتر از این نیاز به پیروزی نداریم!
 
این جماعت، آنقدر گستاخ هستند که حتی نمی توانند ناراحتی خود از پیروزی های کشورمان را پنهان نمایند و رسما از تکرار پیروزی ها اظهار نگرانی می کنند.
 
سازشکاران ورشکسته یا همان حراجی های منافع ملی، ظاهرا این بار ماموریت یافته اند مانند صنعت هسته ای، صنعت موشکی ایران را نیز متوقف کرده و یک گام دیگر، ملت را به سراشیبی خطرناکی سوق دهند.
 
آنان برای موشک های دوربرد، بالستیک، 2 هزار کیلومتر بُرد، نقطه زن و دشمنان نابودکن ایران نقشه کشیده اند و می خواهند امنیت کشور را که در سایه ی وحدت ملی و اقتدار نظامی به دست آمده است، دچار خدشه کنند. همچنین، برای خالی کردن عقبه ی این صنعت، لوایح خوش رنگ و لعابی می نویسند تا بتوانند به صورت قانونی و با نام مبارزه با تروریسم، برای سپاه و حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله و جبهه بین المللی مقاومت محدودیت حمایت مالی ایجاد کرده و شاخ و برگ های کشورمان را تا می توانند زده و آن را کوچک و کوچکتر کنند تا با یک نسیم ملایم نیز امکان از بُن کنده شدن فراهم شود.
 
ایران اسلامی بدون صنعت هسته ای و تجهیزات نظامی، یک لقمه ی آسان و قابل هضم برای دشمنان مستکبر استعمارگر خواهد شد و فقط ناقص العقل ها یا خائنان از درک این موضوع ناتوان هستند.
 
سازشکاران، خواب بدی برای آینده ی کشور دیده اند، اما بعید است خواب آنان که ادامه ی خواب های شیطان بزرگ آمریکاست، این بار تعبیر شود. نه ولی امر مسلمین اجازه ی این حراجی را به آنها خواهند داد و نه مردم دیگر فریب بازی رسانه ای و دروغهای آنان را خواهند خورد و طبیعی است که پاسخ خائنان دوتابعیتی و اختلاسگر که قلب و ذهنشان نزد تابعیت دومشان گرفتار است، مشت محکم ملی خواهد بود
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه