پایگاه عدالت خواهان"بازیکنان تیم ملی فوتبال در اردوی تونس با سفره هفت‌سین عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"ملی پوشان ایران در لحظه سال تحویل در اردوی تونس بودند اما دور هم جمع شدند تا آغاز سال جدید را جشن بگیرند.
آن ها عكسی هم به یادگار با سفره هفت سین انداختند.

 

 

 

 نوشتن دیدگاه