تصویر زیر مربوط به جعبه سیاه پرواز ای‌تی‌آر آسمان است که پس از ۱۴ روز توسط امدادگران پیدا شد

.نوشتن دیدگاه