عامل قتل عام خانواده اراک ساعت 6 و 30 دقیقه صبح یکی از روزهای فروردین ماه سال 96 به محله فوتبال اراک انتقال یافت و با طناب دار زرد رنگ در مقابل مردم و پس از اجرای مراسم اعدام به دار مجازات آویخته شد.

 

                   فیلم

 

گزارش تصویری از اعدام قاتل اراک با طناب زرد در ملاعام + فیلم و عکس

 

 

 نوشتن دیدگاه