امیرالمؤمنین(ع) در آخرین لحظات عمر شریفشان آخرین وصیت‌ها را به امام حسن و امام حسین(ع) بیان فرمودند.

دسته: فرهنگی یادداشت

نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

طیبه سیاوشی، نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: بنابر وظایفم در کمیسیون فرهنگی در اولین فرصت با معاون پارلمانی وزارت ارشاد در این باره صحبت خواهم کرد. منتظر شنیدن اخبار خوبی درباره تداوم اکران فیلم «ویلایی‌ها» هستیم.

دسته: فرهنگی یادداشت