پایگاه عدالت خواهان"در روزهای پایانی سال 1396 ، جای دارد که در یک جمع بندی از آنچه که پیرامون ما می گذرد، به حرکات دشمن چه بیرونی و چه داخلی و نیز فعالیت های انقلابی نمایانی که کاملا در یک چهره نفاق گونه تلاش دارند تا دشمن بیرونی در اجرای تصمیمات خود موفق شود و نیز دوستان نادانی که متوجه تحرکات دشمن نیستند و عملا جاده صاف کن او شده اند، توجه عمیق کنیم و برای آینده برنامه روشنی داشته باشیم.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان:جامعه بشری همواره دریگری مقوله ای به نام "دشمن" است و هیچ جامعه ای پیدا نمی شود که دشمن نداشته باشد. بنابر این، باید همواره نسبت به دشمن آگاهی داشت و از برنامه های او مطلع بود و برای آنکه دشمن به اهداف نرسد، برنامه داشت.ایران اسلامی به خاطر آنکه به منافع غرب و آمریکایی ها ضربات اساسی وارد کرده، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی درگیر دشمنان داخلی و بیرونی بوده است و مطلب حاضر نگاهی دارد به این مسئله.


شناخت دشمن بیرونی و داخلی/ ارزیابی از دوستان نادان/فعالیت انقلابی نمایان


اولین گام درشناخت دشمن،شناخت  تمایلات و انگیزه ها اهداف نفوذ نوع اختلاف افکنی است و در برابر آن باید با بصیرت و آگاهی از تحرک وشناخت فتنه انگیزی دشمن برای مقابله با ان بایستی اقدامات لازم صورت گیرد .
ما همچنان که برای شناسایی دشمنان بیرونی متمرکز هستیم باید برای شناخت دشمن داخلی نیز متمرکز شویم چون دشمن نمی گوید که من دشمن شما هستم.گاهی در لباس دوست وارد می شود و سعی در نزدیک نمودن خود باظاهر سازی ها و افکار فریب دهنده دارد  و یا در بعضی وقت ها با ظاهر خیلی مذهبی وانقلابی خود رانشانمی دهد که در طول تاریخ انقلاب از این ها کم نداشتیم.
دشمن بیرونی همواره برای رسیدن به هدف خود به سه دسته از افراد داخل کشور (با توجه به عملکرد و اظهارات این سه دسته) امید وار بوده است که این افراد عبارتند از:
1 - افراد "ضعیف النفس" که به دلیل ایمان ضعیف و دنیا طلبی یا ترس از دشمن در رخدادها و حوادث از ابتدا در طول تاریخ انقلاب پایشان لرزیده یا دست از انقلاب گری برداشته و تبدیل به یک انسان خنثی شده یا به سمت دشمن میل پیدا کرده اند، این افراد کسانی
بودند که برخی از آنها ابتدای پیروزی انقلاب همراه امام راحل )ره( از پاریس به ایران آمدند،از جمله عده ای از اعضای دولت موقت و در صدر آنها ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور انقلاب و سایر اعضا دولت موقت ازهمان ابتدا چهره ای لیبرالی و غربگرانه به خود گرفتند .تفکر لیبرالی و مبتنی بر اسلام آمریکایی این جمع که اغلب آنها دولت مردان دولت موقت از آن بودندآنان را به سوی دوستی با دشمن اصلی ملت یعنی آمریکا کشانده بود و درست یک روز پس از اشغال سفارتآمریکا در 13 آبان 58 مهندس بازرگان رئیس دولت موقت استعفا داد وامام راحل(ره)نیز این استعفا را پذیرفت.

شناخت دشمن بیرونی و داخلی/ ارزیابی از دوستان نادان/فعالیت های انقلابی نمایانبا  مراجعه اسناد لانه ی جاسوسی به وضوح می توان خط نفوذ در دولت موقت را مشاهده کرد .در زیر به برخی از مواضع وفعالیت های "دولت موقت" می پردازیم تابه خوبی خط فکریآن ها مشخص شود :

1 - مخالفت با آوردن اصل "ولایت فقیه" در قانون اساسی
2 - برخورد نکردن و یا سهل انگاری در مواجه با ضد انقلاب
3 - مخالفت با نظرات شورای انقلاب در ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی
4 - تقابل با روحانیون و حزب جمهوری اسلامی
5 - برقراری دوستی با دشمنان انقلاب و امام(ره)
6 - مخالفت با صدور پیام انقلاب اسلامی

و اما "بنی صدر" که یکی از افراد بود که همراه امام از پاریس آمده بود. بعد از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اولین انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد وبا آرای بالایی به عنوان اولین رئیس جمهوری انقلاب اسلامی انتخاب شد. حضرت امام راحل چون با خط فکری بنی صدر آشنا بود،در مراسم قضیه حکم تنفیذ بنی صدر در طی سخنانی فرمودند : من از آقای بنی صدر می خواهم که ما بین قبل و بعد ریاست جمهوری در احوال روحیاتشان تفاوتی نباشد وتنفیذ و نصب اینجانب ورای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان ازاحکام مقدس اسلام وتبعیت از قانون اساسی.......
من یک کلمه به آقای بنی صدر تذکر می دهم که آن یک کلمه تذکر برای همه است :"حب الدنیا راس کل خطیه"
هر مقامی که برای بشر حاصل می شود چه مقام های معنوی چه مقام های مادی روزی گرفته خواهد شد. آن روز هم نا معلوم است.اما به رغم تذکرات جدی امام، مدت زیادی نگذشته بود که بنی صدر چهره واقعی و هویت نفوذی خود را نمایان کرد و به خوبی روشن شد که بنی صدر با خط انقلاب و اسلام فاصله زیادی دارد.

شناخت دشمن بیرونی و داخلی/ ارزیابی از دوستان نادان/فعالیت انقلابی نمایان


در تجاوز آمریکا  به طبس که به شکست آنها منجر شد، کارتر رییس جمهور وقت آمریکا  از طریق رادیو آمریکا عدم موفقیت عملیات را اعلام داشت، اما چند ساعت بعد به دستور بنی صدر بالگرد های در شن مانده ی آمریکارا بمبباران کردند که اسناد سری آمریکا نابود شود تا چهره های نفوذی آمریکا در داخل کشور مشخص نشود.

شناخت دشمن بیرونی و داخلی/ ارزیابی از دوستان نادان/فعالیت های انقلابی نمایان


در اینجا به برخی از فعالیت های بنی صدر اشاره میکنیم که نشانه از نفوذی بودن آن دارد:
1 - تبدیل شدن دفتر ریاست جمهوری به کانون ضد انقلاب
2 - تشنج آفرینی در جامعه به روش های مختلف به ویژه با راه اندازی روزنامه انقلاب
اسلامی و انجام سخنرانی تخریبی علیه نهاد های انقلابی
3 - به کار گرفتن روش دادن زمین در برابر گرفتن زمان در جنگ
4 - مخالفت با نهاد های مردمی در عرصه های دفاعی در زمان جنگ تحمیلی که منجر به از دست رفتن قسمت وسیعی از خاک کشورمان گردید  که البته پس از برکناری بنی صدر،توسط حضرت امام،رزمندگان اسلام آن را بازپس گرفتند.
5 - جو سازی علیه انقلاب و دادن نسبت تهمت تقلب به نظام اسلامی
6 - ایجاد غائله 14 اسفند 59 و ائتلاف با گروه های ضد انقلاب

شناخت دشمن بیرونی و داخلی/ ارزیابی از دوستان نادان/فعالیت انقلابی نمایان


آنچه که ذکر شد، تنها بخشی از فعالیت های بنی صدر بر علیه انقلاب های اسلامی بوده است که نشانه از نفوذی بودن وی دارد، البته لازم به ذکر است آنچه که نفوذی بودن بنی صدر را فاش می کند، فرار وی از طریق بهزاد معزی است. همان
کسی که محمد رضا شاه را در دی ماه 57 از ایران به مراکش برد .


دسته دوم "انقلابی نماهایی" هستند که روزی شعار انقلاب می دادند و الان هم می دهند،اما  عکس آن عمل می کنند . مسئله نفاق فقط مربوط به صدر اسلام و اوج انقلاب نیست بلکه مربوط به همه زمان ها و از جمله زمان کنونی هم هست.این افراد انقلابی نما همیشه در صدد دو قطبی کردن جامعه و ایجاد نفاق ، شبهه افکنی، فتنه انگیزی و لجن پرکنی هستند و مردم را نسبت به انقلاب ناامید می کنند، این جریان
انقلابی نما را باید به مردم شناساند و مردم را از حربه های آنها آگاه ساخت.عملکرد این افراد در چند بخش قابل ارزیابی است.

1 -تشدید حملات ویرانگرانه به فرهنگ و اعتقادات و باورهای مردم از طریق:
الف( زیر سوال بردن مسلمات دینی ، شبه افکنی ، ایجاد تردید در اصول دین مبین اسلام توسط روشنفکر نماهای غرب زده و روحانی نمایان و ساده لوح دین فروش که حضرت امام روح الله (ره) در مورد یکی از این افراد ) مرحوم منتظری ( چنین می گویند.از آنجایی که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی مردم ایران را پس از من به دستلیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید.صلاحیت و مشروعیت رهبری نظام را از دست داده اید . از آنجایی که ساده لوح هستید و سریعاً تحریک می شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید.
ب ( اشاعه فساد و فحشا و یا گسترش فعالیتهای ماهواره ای و شبکه های مجازی بدون نظارت بر فعالیت آنها. گسترش فیلمهای فساد انگیز ، تلاش برای نشر و انتشار کتابها و رسانه های مروج فساد اخلاقی داخل کشور تلاش برای نفوذ و تسلط کامل برای تمامی دستگاه های فرهنگی و شکستن مظاهر حاکمیت فرهنگ اسلامی در جامعه
 2 - اشاعه ترویج فرقه های اعتقادی غیر اسلامی مانند بهائیت و غیره .
3 - تلاش برای گسترش رسانه های غیر انقلابی با گرایش های لیبرالی و غرب گرا و رفع محدودیت ها از طریق وضع قوانین به هر طریق ممکن و  عدم نظارت واقعی بر فعالیت های این رسانه ها، البته لازم به ذکر است که اقدام نمایندگان این جریان در مجلس ششم برای اصلاح قانون مطبوعات به منظور رفع محدودیت انتشار و مطبوعات مخرب غرب گرا بااقدام تاریخی مقام معظم رهبری و با استفاده از حکم حکومتی در جلوگیری از طرح وتصویب آن مواجه گردید.

شناخت دشمن بیرونی و داخلی/ ارزیابی از دوستان نادان/فعالیت انقلابی نمایان


4 -تلاش برای تضعیف و تخریب نهادها و شخصیتها و سازمانها حافظ فرهنگ و امنیت کشور که مانع تحقق اهداف این جریان مخرب غرب گرا هستند (از طریق جنگ روانی ، فشار اقتصادی ، کاهش بودجه وضع قوانین مخرب) علیه آنها از جمله دستگاه قضایی ، صدا و سیما ، شورای نگهبان ،نیروهای مسلح ، حوزه های علمیه ، موسسات فرهنگی انقلابی .
5 - تضعیف توان ملی و اقتصادی و گسترش نارضایتی در مردم مانند بیکاری ، کاهش قدرت خرید مردم ، رکود اقتصادی بازار کار ، واردات بی رویه که (در اختیار آقا زاده های این جریان هست) و ورشکستگی تولید داخلی .
6 - تشدید فعالیتهای تبلیغاتی و روانی برای تغییر قانون اساسی و زمینه سازی برای انجام رفراندوم .
7 - حرکت به سوی حذف کامل عناصر مومن و انقلابی و گسترش حضور افراد ناباب و فاقد صلاحیت با تفکرات لیبرالی در عرصه های مختلف
کشور .
8 - زمینه سازی فرار مغز ها و سرمایه های کشور .
9 – تلاش برای تشدید فتنه سازی همانند غائله 14 اسفند مانند بحران آفرینی منتظری در قم در سال 76، غائله قتل های زنجیره ای در سال 77 ،  غائل 18 تیر سال 78 و فتنه 88 و فتنه 96.

شناخت دشمن بیرونی و داخلی/ ارزیابی از دوستان نادان/فعالیت های انقلابی نمایان

شناخت دشمن بیرونی و داخلی/ ارزیابی از دوستان نادان/فعالیت های انقلابی نمایان10 - تلاش برای تخریب هرچه بیشتر روحانیت و تغییر اعتماد و مراجعه مردم از روحانیت و
مساجد به روشنفکر نماهای غرب گرا .
11 - تلاش برای ایجاد شبکه نفوذی و  اختلاف افکنی در بین نیروهای مسلح .
12 - تلاش برای ایجاد رابطه با آمریکا با هر قیمت ممکن.
13 - ابراز مخالفت ها با نظر های ولی فقیه.
14 - تلاش برای ایجاد نا امنی در کشور از طریق اراذل و اوباش و آدم های خود فروخته .
15 - تلاش برای ایجاد فرصت های بیشتر برای مخالفین نظام با توجیه این شعار که آزادی یعنی آزادی مخالفت .گروه سوم "دوستان نادان" که تفاوت آنها با دشمن خارجی در این است که دشمن از روی نفرت و کینه توزی دشمنی ضربه خود را وارد می کند . اما دوستان نادان از روی غفلت ، جهل ، نادانی ، بی بصیرتی مورد نفوذ دشمن واقع می شوند و در صدد ضربه وارد کردن به ارکان نظام هستند که متاسفانه این دوستان نادان این قدر در جهل نادانی و بی بصیرتی تحت تاخیر نفوذی های دشمن قرار گرفته اند که  نمی دانند
 امروز دشمن چه می خواهد و چه نقشه ای دارد . در میدان جنگ جهت هایی را که نشانه گرفته اند که همان جهت هایی هستند که دشمن نشانه گرفته است . و دشمن برای نابودی آنها خیلی سرمایه گذاری کرده است. دشمن بدون هیچ گونه هزینه ای و بدون حضور فیزیکی خود هدف خود را اجرایی می کند چرا که دوستان نادان کار دشمن را بر عهده می گیرند . و جاده ی دشمن را هموار می کنند و جریان های نفوذی دشمن پشت سر این دوستان نادان نفوذ پذیر خود را پنهان می کنند . که باید آن ها را شناخت.

 رئوس برنامه های توطئه آمیز این جریان نفوذی انحرافی عبارت است از:
1 - خانه نشینی 11 روزه رئیس دولت وقت در مخالفت با حکم مقام معظم رهبری
2 - تخریب مبانی دینی گفتمان و ادبیات مکتبی دولت از طریق اظهار نظر غیر کارشناسی و انحرافی .
3 - ترویج تساهل و تسامح و تلاش برای کم رنگ کردن ارزشهای دینی .
4 - اشاعه ملی گرایی و تجزیه هویت ملی از طریق طرح مکتب ایرانی .
5 - ترویج اسلام منهای روحانیت و فقاهت و چالش با مراجع عظام و حوزه های علمیه .
6 - خدشه وارد کردن به آرمان نابودی اسرائیل با اعلام  دوستی با به اصطلاح مردم اسرائیل .
7 - خدشه در استکبار ستیزی از طریق تلاش برای مذاکره با آمریکا .
8 - تضعیف ولایت فقیه و رهبری از طریق ایجاد نافرمانی و زیر سوال بردن عملی" فصل الخطاب بودن ولایت و رهبری".
9 - تلاش جهت انشقاق و فروپاشی جریان های انقلابی .
10- چراغ خاموش حرکت کردن برای پیوند با فتنه گران و ضد انقلاب .
11 - ایجاد انحراف در موضوع انتظار و مهدویت .
12- متاسفانه این دوستان نادان در ادامه حرکت خود به نقطه ای رسیده اند که یاوران دشمن بیرونی در صحنه داخلی شده اند و با دادن نسبت های ناروا به اصل نظام و نگارش نامه های آنچنانی لبخند را بر لبان سردمداران آمریکا، اسرائیل و انگلیس نشانده اند و کار را به جایی رسانده اند که با متهم کردن اینکه انگلیس در پشت سیاست های نظام قرار دارد، عملا پیاده نظام دشمن بیرونی شده اند.
در روزهای پایانی سال 1396 ، جای دارد که در یک جمع بندی از آنچه که پیرامون ما می گذرد، به حرکات دشمن چه بیرونی و چه داخلی و نیز فعالیت های انقلابی نمایانی که کاملا در یک چهره نفاق گونه تلاش دارند تا دشمن بیرونی در اجرای تصمیمات خود موفق شود و نیز دوستان نادانی که متوجه تحرکات دشمن نیستند و عملا جاده صاف کن او شده اند، توجه عمیق کنیم و برای آینده برنامه روشنی داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه