در این وانفسا هزاران بسیجی و سپاهی و ارتشی ،به همراه گروههای جهادی دانشجو وطلبه،از استانهای همجوار به کمک، امدادگران هلال احمر وعناصر اجرایی پرداخته اند.حق همین است.الان وقت کمک رسانی به هر شکل ممکن و شایسته است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حمید مشهدی آقایی- کمتر از ۲۴ ساعت از زلزله ی مهیب سرپل ذهاب می گذرد. زلزله ای که چند کشور وصدها شهر و هزاران روستا و خانه را لرزاند و صدها خانواده را داغدار و دردمند کرد.

دردناکتر از هر چیز اوج گیری بازی های سیاسی در این واقعه دردناک است.در حالی که هزاران نفر هنوز گرفتار کمبود آب وچادر وغذا هستند،خبرگزاری ایرنا با اولین شیطنت ،به جای گزارش رسانی درست،به انحراف افکار عمومی می پردازد. همزمان کانال فاسد آمدنیوز هم با اخبار و تصاویر درست و غلط ،با نشان دادن خرابه های مصر و حلب،به هجو مسکن مهر می پردازد. سپس توپخانه رسانه ای فردی و جمعی دوستان حامی دولت ،در این وانفسای غم و اندوه قصه ی هزار و یک شب می نویسند و از این سو عزیزان اصولگرا،در پاسخ به راست و دروغهای بافته شده،در زمین طراحان این بازی گرفتار آمده و به پاسخگویی می پردازند!!!

و چقدر این شیطنت ها و غفلت ها ،جای تاسف دارد!!

در این وانفسا هزاران بسیجی و سپاهی و ارتشی ،به همراه گروههای جهادی دانشجو وطلبه،از استانهای همجوار به کمک، امدادگران هلال احمر وعناصر اجرایی پرداخته اند.حق همین است.الان وقت کمک رسانی به هر شکل ممکن و شایسته است.

می ماند یک نکته؛ مسکن ها تازه ساخته و ادارات تازه بنا شده از جمله بیمارستان سرپل ذهاب،ب ه ویژه آنجا که پای دولتها در میان است، از جمله مسکن مهر،باید پیگیری شوند.مسکن مهر ازدسال ۸۹ شروع شده و هنوز ادامه دارد.افتتاح مسکن مهر سرپل ذهاب زمستان ۹۴ بوده است.بدون مجامله باید سهم مسکن مهر و بناهایی از این قبیل ،شناخته شده و عوامل قاصر ومقصّر آن معرفی شوند.اینجا که جای بحثهای من نبودم تو بودی نیست!!ین قصه برای هرشهر و دیار دیگر ممکن است اتفاق بیفتد. واقعه ی تلخ اخیر،فرصتی است برای یافتن حقیقت.و معرفی مقصران تشدید آلام مردم به خاطر سهل انگاری و فقدان نظارت!!

تازه اول کار است. پس از رسیدگیهای اولیه که هنوز ادامه دارد.دولت محترم به جدّ وجهد و به دور از فضاسازی رسانه ای و فرافکنی های تبلیغاتی، تحقیق کرده و مقصّران را معرفی کند.

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه