يكي از اين اعتراضها، اعتراض به صدا و سيما بود و اينكه بعضي ميگويند اگر چنانچه صدا و سيما را نقد كنيم، بر خلاف رهبري مطلبي گفته‏ايم؛ چرا؟ چون رهبري رئيس صدا و سيما را معين ميكند!

دسته: اجتماعی یادداشت

افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد.

دسته: اجتماعی یادداشت

این افراد همیشه خود را با افراد بالاتر از خود مقایسه کرده و به همین دلیل همیشه ناراضی هستند و به همین دلیل همواره نسبت به خدمتگزاری به ارباب رجوع و مردم احساس تکلیف ندارند

دسته: اجتماعی یادداشت

 

اصل وجود پديده شوم چاپلوسي در جامعه چيزي نيست كه بتوان به سادگي بر آن سرپوش گذاشت و ما نيز اصل وجود آن را تاييد مي كنيم . البته در مورد ميزان آن به سادگي نمي توان اظهار نظر كرد

دسته: اجتماعی یادداشت

حجت الاسلام نامخواه گفت: اندیشه‌ اجتماعی مسلمین در دوران معاصر، از سید جمال به بعد حول دوگانه‌ سنت و تجدد سامان می‌یابد. امام خمینی اما مرحله‌ جدیدی در اندیشه اجتماعی می‌گشاید.

دسته: اجتماعی یادداشت