نباید مسائلی مانند انحراف و نفاق هر شخصی مانند احمدی نژاد و یا موسوی و کروبی را مسئله ای نو و منحصر در زمان حال دانست،کم نیست تاریخ انقلاب از منافقین و منحرفینی که به هر دلیل به انقلاب و اسلام ضربه زده و نظام را به خطری قابل ملاحظه انداخته اند...

 

              

                                    ادامه بیانیهنوشتن دیدگاه