در نقد پاراگراف فوق خواهیم گفت: آنچه را که در کار فرهنگی برای انقلاب و نظام ، موثر می‌دانیم عمل خالصانه و مخلصانه‌ است؛ نه این مدل کار کردن که در حال حاضر و طی سه چهار سال اخیر، بیش از هر کار فرهنگی و هر فعالیت انقلابی، " شخص‌محوری" و گنده کردن یک نفر در ملا و منظر را شاهد بوده‌ایم.

 

 

 

                    ادامه خبر

 نوشتن دیدگاه