با گذری بر متن سنگ نوشتهٔ افتتاح میدان سپاه و تعمق در نوع ادبیات آن، چند سوال نقد گونه پیش می آید که در خور توجه شهردار عزیز و اعضای شورای شهر بندرترکمن است.

 

دسته: پیشنهاد ما

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که نمی توانیم همیشه در گذشته زندگی کنیم، گفت: عده ای در کشور ادعای همراهی با نظام را می کنند، اما در عمل بر خلاف مسیر انقلاب حرکت می کنند. لذا ما باید هدف خود از وحدت را بدانیم و معانی اصول انقلاب را بشناسیم.

دسته: پیشنهاد ما

مطالبه پایگاه عدالت خواهان

پایگاه عدالت خواهان در مهر ماه سال 92 خبری را تحت عنوان " سریال زمین خواری مدیران ارشد استان گلستان ادامه دارد" را در خروجی سایت خود قرار داد و در آن خبر  با درج تصویری آمده بود :

دسته: پیشنهاد ما

« مردم باید رفتار مسئولان ، دولتمردان، برگزیدگان و كسانى را كه در جامعه اثرگذار هستند، زیر نظر داشته باشند. خطاست اگر خیال كنیم كه ما مسئولیت را به دست كسانى سپرده‌ایم و آنها مسئولند؛ پس برویم مشغول كار و زندگى خودمان باشیم و به كار آنها كارى نداشته باشیم؛ نخیر، اگر این‌طور شد، ملت ضرر خواهد كرد؛ اگر غفلت واقع شد، حوادث غلبه خواهد كرد.»رهبرمغظم انقلاب 19/10/79 

 

دسته: پیشنهاد ما

شهروند بندرترکمنی با ارسال تصاویری  اعلام داشت  در انتهای خیابان لبنان بندرترکمن ساخت وساز غیرقانونی صورت گرفته وی از مسئولین دستگاههای مربوطه خواست جلوی اینگونه ساخت و سازها را بگیرد

دسته: پیشنهاد ما

فاز های۳و۴مجتمع۴۰۰۰هکتاری نیز بصورت زمین بایر رها شده و به تازگی  موافقت اصولی برای شرکت های آلبالو رایانه،برزن سازه و اشخاصی بنام های قره خانی(برادر نماینده ی علی آباد کتول)و شریکش فیله کش و فردی بنام موسی پور صادر شده و کار در آستانه ی واگذاری از امور اراضی به نامبردگان می باشد

دسته: پیشنهاد ما

متاسفانه حدود ۶ ماه از فرصت مردم غرب گلستان برای شرکت در تصمیم گیری های خانه ملت و اثر گذاری در وضع قوانین می گذرد و هنوز شهروندان کردکوی و بندرگز مکانی برای انتقال خواست ها و توقعات خود از نماینده را نیافته اند

دسته: پیشنهاد ما

چرا در خصوص فعالیت شرکت های هرمی Biz، پنبه ریز، Q.net، بادران و ... -که تملک آنان در انحصار افرادی خاص هستند- از افشاگری باز ماندند؟!

دسته: پیشنهاد ما

حتی فضای آموزشی و زمین ورزشی روستا نیز توسط این افراد مورد نظر تصرف قرار گرفته است

دسته: پیشنهاد ما

آقای سید مجتبی نورمفیدی فرزند سید کاظم نور مفیدی از اعضای مجمع روحانیون مبارز است که نقش بسیاری از آنان وبه ویژه دبیرکل مجمع در فتنه سال 88 برکسی پوشیده نیست

دسته: پیشنهاد ما