آقای-روحانی-این-بوداوعده-آزادی-و-صلح-و-توافق-و-دور-شدن-سایه-جنگ-و-تهدید-نظامی؟-آقای-روحانی-سپاه-و-امکانات-جنگی-ایران-راشما-به-سخره-گرفته-بودید

ما از شما صلح نمی خواهیم امنیت میخواهیم که با غیرت و شجاعت به دست مردم ایران می رسد و من هنوز مرددم که آیا غیرت و شجاعتی در دولتمردان شما هست !!

 

به گزارش پایگاه عدالت خواهانمحمد مهدی کیاپور.رشت نوشت:

سم الله الرحمن الرحیم
هیچ چیز بدتر از احساس عدم امنیت در یک کشور نیست. موضوعی  که حداقل جوانهای ما تا به حال آن را تجربه نکردند و خیلی از مردان و زنان ما با آن روبرو نشدند.

امروز این نعمت ارزشمند به خطر افتاد و باعث شد اندکی به فکر فرو برویم.
که کجا هستیم.وضعیت ژئوپولوتیکی کشور کجاست؟اقتدار ایران چه بوده است که همه برای آن دندان تیز کرده اند؟
راستی آقای کرباسچی؟ کجاهستید ؟؟
شما فرمودید باید با داعش مذاکره کرد!!!
پس چرا خود را نشان نمی دهید؟!
طرف مقابل امروز با تسلیحات کامل برای مذاکره آماده بودند؟

آقای روحانی تهمت های انتخاباتی شما را ازیاد نبرده ایم ، باوعده آزادی و صلح و توافق و دور شدن سایه جنگ و تهدید نظامی برخی جوانان را فریب دادید
جالب است آیا می بینید چقدر زود کف گیر شما به ته دیگ خورده است؟
شما و مستر ظریفتان که پرچم دار سازشید ، هم اکنون کجا هستید ؟!

بعد از انتخاب شما ، ترامپ به عربستان سفر کرد ، و تهدید و ریشخند به ایران!

جاسوسی در دفتر مشاور شما دستگیرشد!!!سایت های زیادی هک شد !!!
و ظاهرا تحریم های جدید که صدایش را در نیاوردید!!!!سپاه و امکانات جنگی ایران را در مناظرات به سخره گرفتید!!!
و حال شاهدیم که همین جوانان سپاه وارتش ایران برای مقابله با این گروه تروریستی در برابر گلوله های سازشکارانه که شما و تیم امنیتی شما عامل آن هستید قرار گرفتند.
شما چه دارید؟!
اصلا چه حرفی برای گفتن دارید!!!
سایه جنگ راشما برمی دارید؟!!!
واقعا شما؟!

آیا اگر افراد دیگر در انتخابات رأی می آوردند و این اتفاقات می افتاد شما اصلاح طلبان ساکت بودید؟!!
بخداکه نه!
ما از شما صلح نمی خواهیم امنیت میخواهیم که با غیرت و شجاعت به دست مردم ایران می رسد و من هنوز مرددم که آیا غیرت و شجاعتی در دولتمردان شما هست !!!!
جناب آقای رئیس جمهور ایکاش کمی به سبد آرای مدافعین حرم در سوریه نیم نگاهی می انداختید که حتی یک نفر تاکید میکنم حتی یک نفر هم  در سوریه به سیاست های سازشکارانه شما آری نگفته است.
آقای پریزدنت
سن نسل من دهه شصت را تجربه نکرده اما از پدران خود این تجربه را سینه به سینه منتقل شده یافته  که رفتار سیاسی این روزهای شما به رفتار سیاسی اولین رئیس جمهور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران(بنی صدر) بی شباهت نیست.
ولعاقبت للمتقیننوشتن دیدگاه