ملت خواهان ادب کردن غارتگران بیت المال هستند و برایشان فرق ندارد که با راستی ها فالوده می خورد و یا رفیق گرمابه گلستان چپی هاست و یا عاشقان این وری و یا آنوری است!فقط امیددارند که موقع ادب کردن غارتگران بیت المال اینقدر زمان نبرد که سبب ناامیدی و یاس ملت و ماهی گیری بدخواهان ملت گردد که این بزرگترین خسران به انقلاب است!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه 19 تیرماه در اصفهان گفت:"متاسفم که یک عده منتظرند ببینند چطور می توانند ملت را غارت کنند، ولی ما حتما آنها را به موقع ادب خواهیم کرد."
 
باید خدمت با سعادت جناب ایشان عرضه بداریم که: «جانا! سخن از زبان ما می گویی!» ادب کردن غارتگران بیت المال از آرمانهای انقلاب اسلامی و از مطالبات جدی مردم است؛ بارها مقام معظم رهبری بر برخورد صریح و بدون اغماض تاکیدکرده اند!

یکی از گامهای برقراری عدالت همین ادب کردن غارتگران و سوءاستفاده کنندگان از بیت المال و ژن های خوب است!

اما جناب جهانگیری برای اینکه صداقتش برای همگان به اثبات رسد بهتر از نزدیکان شروع کنند:

مردم منتظرند تا نحوه ادب کردن اخوی گرامی جناب ایشان را مشاهده کنیم!

مردم چشم انتظارند تا طرز ادب کردن حسین فریدون، داداش همیشه همراه جناب رئیس جمهور را شاهد باشیم!

مردم خواهانند تا بخوانند که بانیان صدور مجوز برای موسسات بی اعتبار، اعتباری در بانک مرکزی چگونه ادب شدند!

 چند سال است از نحوه برخورد با نجومی بگیران که وعده داده بودند با آنها برخورد می شود، بی خبریم! البته در کمال ناباوری شنیدیم که برخی از آنان ذخایر نظام معرفی شدند!

ملت ایران، منتظر خبر ادب کردن مسئولان اقتصادی توسط شما هستیم که مدیریتشان سبب بلوا در بازار شدند! و یا تعداد اندکی که ارز و سکه به اندازه یک ملت خریدند تا ضربه به ملت و نظام بزنند!

ملت عدالت خواه ایران، دوست داشتند تا کسانی که دستی در قاچاق دارند و داشتند و بازار ایرانی را به تعطیلی کشاندند توسط دولت شما ادب شوند؛ حتی اگر ناز دختر وزیر کابینه باشد و به جای ادب کردن از او به عنوان مظلوم نام برده نشود و کار او ماستمالی نگردد!

البته جناب جهانگیری در سخنان خود از کلمه«به موقع» استفاده کردند؛ که متاسفانه معلوم نیست چرا این مواقع نمی رسد و یا چه زمانی فرا خواهد رسید!

ملت خواهان ادب کردن غارتگران بیت المال هستند و برایشان فرق ندارد که با راستی ها فالوده می خورد و یا رفیق گرمابه گلستان چپی هاست و یا عاشقان این وری و یا آنوری است!فقط امیددارند که موقع ادب کردن غارتگران بیت المال اینقدر زمان نبرد که سبب ناامیدی و یاس ملت و ماهی گیری بدخواهان ملت گردد که این بزرگترین خسران به انقلاب است!
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه