تشریح جزئیات دستگیری سلطان سکه از زبان فرمانده پلیس تهران بزرگ را مشاهده می کنید.

                                   فیلم

 

 

 

 نوشتن دیدگاه