خشی از سخنرانی استاد رحیم پور اذغدی درباره اهمیت مبارزه با فساد در حکومت اسلامی

بخشی از سخنرانی استاد رحیم پور اذغدی درباره اهمیت افشاگری و مبارزه با فساد در حکومت اسلامی

                  .:: لینک دانلود(جهت مشاهده کلیک کنید) ::.

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه