متاسفانه طی سال‌های گذشته، زمین‌ها به قطعات خرد و زیر 100 متر تقسیم شده‌اند که چنانچه بخواهیم برای همه سند صادر کنیم در آینده دچار مشکل خواهیم شد و زمین‌ها قابل ساخت هم نخواهد بود

دسته: زمین خواری-کوه خواری-ساحل خواری-جنگل خواری

در همین خصوص قبلا برخی از اهالی و شورای قرق پیگیری کرده اند اما جواب روشنی از مسوولان دریافت نشده است و از آنجاییکه به اصطلاح مالک فعلی آن انجمنهای اسلامی به عنوان یک تشکل اصلاح طلب و در رآس آن پدر معنوی این مجموعه  آقای حجت الاسلام سید ضیا میردیلمی  میباشد و...

دسته: زمین خواری-کوه خواری-ساحل خواری-جنگل خواری

هر فردی، هر گروهی، هر شرکتی و هر هلدینگی چه خصوصی و چه دولتی اگر در منطقه‌ای زمینی را به تملک خود درآورد

دسته: زمین خواری-کوه خواری-ساحل خواری-جنگل خواری

در سال هاي اخير و در نقاط مختلف كشور، شاهد بروز نمونه هاي فراواني از زمين خواري هستيم؛ پديده اي كه هرچند برخي از آنها شناسايي مي شوند، به دليل نبود عزم جدي در مسئولان براي برخورد با عاملان همچنان تكرار مي شوند.

دسته: زمین خواری-کوه خواری-ساحل خواری-جنگل خواری