تجربه نامه افشاگرانه جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره ویلای اشغالی در لواسان تجربه موفقی بود که باید با جدیت و در موارد بیشتری ادامه پیدا کند. سایرنهادها و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظامی نیز اگر در انجام بخشی از وظایف خود در قبال مسئولین بلندپایه کشور گرفتار مصلحت‌های کاذب هستند، می‌توانند از جریان‌های دانشجویی انقلابی به عنوان بازوی مطالبه‌گر و کمک کار خود در انجام وظایف خود بهره گیرند.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان": روز یکشنبه همین هفته بود که جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست کرد که ویلای ده هزار متری لواسان که در اختیار سرلشکر فیرزوآبادی رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح قرار داشت را پس گرفته و تحویل بیت المال دهد.
 
روز بعد فیروزآبادی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این دفتر در سال 78 برای استفاده به عنوان مقر فوق سری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اختیار او قرار گرفته است.
 
 
این اطلاعیه نه تنها پاسخی برای افکار عمومی تلقی نشد، بلکه بیشتر توجیهی بود که بر ابهامات می‌افزود. مهمترین ابهام این بود که بر فرض صحت ادعای فیروزآبادی مبنی بر اختصاص این مکان به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستاد کل، دلیلی ندارد که این مکان تا کنون در اختیار او باشد چرا که این مسئولیت از دو سال قبل تا کنون به سرلشکر باقری واگذار شده است و ایشان دیگر نیازی به دفتر فوق سری ریس ستاد کل نخواهند داشت. همچنین انتشار یک فیلم در فضای مجازی نشان می‌داد که این محل نه تنها دفتری فوق سری نبوده است، بلکه توسط تمامی اهالی محل به عنوان محل استراحت فیروزآبادی شناخته می‌شده است.
 
 
جنبش عدالتخواه دانشجویی در پاسخ به ادعاهای فیروزآبادی نامه جدیدی منتشر کرد که ابعاد جدیدی از این ماجرا را روشن ساخت. در نامه جدید ....
 
 
روز سه شنبه رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که ظهر امروز دادخواستی از نهاد ذی ربط مبنی بر رفع تصرف از این ملک به حوزه قضایی لواسان واصل شده است. او تاکید کرد که با شنیدن این خبر دستور اکید صادر کرده بودم که در صورت وصول چنین تقاضای با سرعت و دقت رسیدگی صورت گیرد. با رعایت موازین قانونی برای هفته آینده تعیین وقت شده تا دادگاه نسبت به این موضوع رسیدگی کند. اما به یک روز نکشید که فیروزآبادی اعلام کرد که در تماس با دفتر نظامی رهبر انقلاب، دستور تخلیه ویلای مذکور را دریافت کرده است و پس از پایان کار کارشناسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، محل را تخلیه و در اختیار ستاد اجرایی قرار داد.
 
 
 
تجربه نامه افشاگرانه جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره ویلای اشغالی در لواسان تجربه موفقی بود که باید با جدیت و در موارد بیشتری ادامه پیدا کند. سایرنهادها و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظامی نیز اگر در انجام بخشی از وظایف خود در قبال مسئولین بلندپایه کشور گرفتار مصلحت‌های کاذب هستند، می‌توانند از جریان‌های دانشجویی انقلابی به عنوان بازوی مطالبه‌گر و کمک کار خود در انجام وظایف خود بهره گیرند.
از سوی دیگر این جنس مطالبات نباید منحصر در این مورد بماند و باید به سرعت در تمامی جناح‌ها و دستگاه‌ها بسط و گسترش یابد. تفاوتی نمی‌کند که این ویژه‌خواری‌ها توسط سرداران باشد یا توسط کارگزاران، از هر جناح و دستگاه و بیت و حزبی که باشد باید با قاطعیت و به کمک مردم و نخبگان و جریان‌های دانشجویی احقاق حق شود و اموال عمومی به بیت‌المال بازگردد.رجا
 
 
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه