یک انتصاب عجیب در سازمان برنامه و بودجه کشور رخ داده است.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان، بردیا صدرنوری،خواهرزاده‌‌اش را به‌عنوان مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در امور هماهنگی معاونان و مشاوران منصوب کرد. در واقع صدرنوری در قامت یک مشاور نقش هماهنگی بین مشاوران دیگر را خواهد داشت.صدر نوری پیش از این سمت ریاست دفتر نوبخت در سازمان برنامه وبودجه برعهده داشته است.

منبع:اقتصاد نیوز

 

 

 نوشتن دیدگاه