«محمد دهقان» نماینده مجلس در واکنش به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در توئیتر نوشت: من با صدای بلند اعلام میکنم این اعتراض حق مردم است. زمان آن رسیده است افرادی که نظام را به این مرحله رسانده اند و فساد و رانت خواری را حاکم کرده اند عذر خواهی کنند و اموال مردم را برگردانند.نوشتن دیدگاه