وقتى رانت‏‌خوارى رواج داشته باشد، وقتى سوءاستفاده‏ى از قدرت براى به دست آوردن ثروتهاى بادآورده رواج داشته باشد، كسى كه........ سرمايه‏گذارى مى‏كند، معدنكارى كه عرق مى‏ريزد، معلمى كه در مدرسه درس مى‏گويد، استادى كه در دانشگاه تدريس مى‏كند، قاضى‏يى كه وقت و اعصاب خود را به كارِ صحيح صرف مى‏كند، وقتى ببينند راه براى مناسبات غلط اقتصادى در جامعه باز است و با آن برخورد نمى‏شود، مأيوس مى‏شوند

دسته: رانت خواری

اولیه‌ترین حقوق شهروندی احترام به آرمان‌های اولیه‌ی ملتی است که علیه اشرافیت پهلوی دست به قیام زد و برای پیروزی انقلاب ضد اشرافیت 57، عزیزترین جگرگوشه‌هایش را سپر بلا کرد

دسته: رانت خواری

نماینده مجلس شروطی را برای برون رفت از بحران بیکاری عنوان می کند که مقابله با رانت بازی و ویژه خواری ها از موارد مورد تاکید آن می باشد

دسته: رانت خواری

بی توجهی هر دو مجموعه باعث شده هزینه های گزافی به بخش سلامت تحمیل و به عبارت بهتر بیت المال حیف و میل شود.

دسته: رانت خواری

« مردم باید رفتار مسئولان ، دولتمردان، برگزیدگان و كسانى را كه در جامعه اثرگذار هستند، زیر نظر داشته باشند. خطاست اگر خیال كنیم كه ما مسئولیت را به دست كسانى سپرده‌ایم و آنها مسئولند؛ پس برویم مشغول كار و زندگى خودمان باشیم و به كار آنها كارى نداشته باشیم؛ نخیر، اگر این‌طور شد، ملت ضرر خواهد كرد؛ اگر غفلت واقع شد، حوادث غلبه خواهد كرد.»رهبرمغظم انقلاب 19/10/79 

 

دسته: رانت خواری

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان شهید باهنر کرمان در خصوص اجرای پروژه «دل عالم» در این استان گفت: آقایان با انجام پروژه‌ای دیگر به نام دل عالم می‌خواهند دوباره جیب‌های خود را پر کنند؛ در صورتی که فعالیت‌های گذشته آن‌ها شفاف نبوده و دوباره می‌خواهد یک فساد سازمان یافته شکل بگیرد.

دسته: رانت خواری

بعضی کسان دم از اصلاح طلبی می زنند، در حالی که اصلاً نمی دانند چه می خواهند و دنبال چه هستند.بعضی کسان دم از اصلاح طلبی می زنند، در حالی که آن چیزی که ته ذهنشان قرار دارد، در واقع اصلاح طلبی نیست؛ نوعی ارتجاع و برگشت به عقب است./ از مردم دم می‌زنند اما منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند؛ از مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گویند و خود یا اعوان و اقربایشان تا خرخره غرق در فساد اقتصادی‌‌اند

دسته: رانت خواری

اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسئول قضایی و فلان مسئول در بخشهای گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست

دسته: رانت خواری

پس از ماجرای کوچه خواری حقانی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران ، دیگر اصلاح طلبان شورا به شدت نگران رسوایی های بعدی دیگر اعضا هستند

دسته: رانت خواری

بر اساس اسناد، رانت حاصله از تنها یک فقره اعمال نفوذ عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و معاون سابق کرباسچی برای گسترش مساحت ملک خود در قیطریه تهران، دوبرابر مبلغ همه تخفیف های شهرداری تهران برای مسکن مدیران در 10 سال اخیر است.

دسته: رانت خواری