اینجا در میدان امام حسین (ع) و در جوار مزار شهدای گمنام "فحشا" رایج است و هیچ مسئولی هم به فکر "برخورد" با متخلفان نیست!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"اگر سری به میدان امام حسین (ع) تهران بزنید و از کنار مزار با برکت شهدای گمنام و بازارچه این میدان رد شوید و راهی خیابان 17 شهریور شوید این مسیر پر است از فروشندگانی که "عفت" را می فروشند به بهایی اندک!

"فحشا" و "تن فروشی" پدیده رایج، اما آزار دهنده ای شده است که صدای کاسبان محله امام حسین (ع) و مردم ساکن در این منطقه را در آورده است! اما آنگونه که کسبه می گویند؛ چون برخوردی با این معضل و جرم اجتماعی صورت نمی گیرد، وضعیت روز به روز بدتر شده و این محل تبدیل به "پاتوق" شده است!

کسبه میدان امام حسین (ع) می گویند: اگر در خیابان های دیگر تهران "فحشا" در شب ها و به تعدادی اندک دیده می شود، اما متاسفانه اینجا  در مقابل "چشم زن و بچه مردم و ساکنان این محله" در روز روشن و به تعداد زیادی اتفاق می افتد!

بنابر این گزارش، در این زمینه گفتنی است؛ کسبه چندین بار به نیروی انتظامی هم مراجعه کرده اند، اما متاسفانه گویی مأموران هم به ایشان کاری ندارند! چرا که اگر کوچکترین برخوردی در این زمینه صورت گرفته بود، دوباره تکرار و بلکه بیشتر هم نمی شد!

حالا سوال این است که آیا چشمان مسئولان آنچه مردم می بینند را نمی بیند؟!

فیلم زیر تنهایی گوشه ای از این فحشاست و از نمایش جزئیات بیشتر معذوریم!
 
 
                                        دانلود
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه